4.1 სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (ქვეყნდება კვარტალურად)

4.1 – IV კვარტალი (სახელმწიფო ბიუჯეტი) (24.01.2019)

4.1 – IV კვარტალი (საკუთარი სახსრები) (24.01.2019)

4.1 – III კვარტალი (საკუთარი სახსრები) (25.10.2018)

4.1 – III კვარტალი (სახელმწიფო ბიუჯეტი) (25.10.2018)

4.1 – II კვარტალი (საკუთარი სახსრები) (27.07.2018)

4.1 – II კვარტალი (სახელმწიფო ბიუჯეტი) (27.07.2018)

4.1 – I კვარტალი (სახელმწიფო ბიუჯეტი) (19.04.2018)

4.1 – I კვარტალი (საკუთარი სახსრები) (19.04.2018)

4.1 – IV კვარტალი (სახელმწიფო ბიუჯეტი) (24.01.2018)

4.1 – IV კვარტალი (საკუთარი სახსრები) (24.01.2018)

4.1 – III კვარტალი (სახელმწიფო ბიუჯეტი) (02.11.2017)

4.1 – III კვარტალი (საკუთარი სახსრები) (02.11.2017)

4.1 – II კვარტალი (სახელმწიფო ბიუჯეტი) (13.07.2017)

4.1 – II კვარტალი (საკუთარი სახსრები) (13.07.2017)

4.1 – I კვარტალი (სახელმწიფო ბიუჯეტი) (12.04.2017)

4.1 – I კვარტალი (საკუთარი სახსრები) (12.04.2017)

4.1 – IV კვარტალი (სახელმწიფო ბიუჯეტი) (26.01.2017)

4.1 – IV კვარტალი (საკუთარი სახსრები) (26.01.2017)

4.1 – III კვარტალი (სახელმწიფო ბიუჯეტი) (11.10.2016)

4.1 – III კვარტალი (საკუთარი სახსრები) (11.10.2016)

4.1 – II კვარტალი (სახელმწიფო ბიუჯეტი) (12.07.2016)

4.1 – II კვარტალი (საკუთარი სახსრები) (12.07.2016)

4.1 – I კვარტალი (სახელმწიფო ბიუჯეტი) (13.04.2016)

4.1 – I კვარტალი (საკუთარი სახსრები) (13.04.2016)

4.1 – IV კვარტალი – სახელმწიფო ბიუჯეტი (26.01.2016)

4.1 – IV კვარტალი – საკუთარი სახსრები (26.01.2016)

4.1 – III კვარტალი – სახელმწიფო ბიუჯეტი (09.10.2015)

4.1 – III კვარტალი – საკუთარი სახსრები (09.10.2015)

4.1 – II კვარტალი – საკუთარი სახსრები  (10.07.2015)

4.1 – II კვარტალი – სახელმწიფო ბიუჯეტი (10.07.2015)

4.1 – I კვარტალი – საკუთარი სახსრები (08.04.2015)

4.1 – IV კვარტალი –  საკუთარი სახსრები (15.01.2015)

4.1 -IV კვარტალი – სახელმწიფო ბიუჯეტი  (15.01.2015)

4.1 – III კვარტალი – საკუთარი სახსრები (10.10.2014)

4.1 – III კვარტალი – სახელმწიფო ბიუჯეტი (10.10.2014)

4.1 – II კვარტალი – სახელმწიფო ბიუჯეტი (10.07.2014)

4.1 – II კვარტალი – საკუთარი სახსრები (10.07.2014)

4.1 – I კვარტალი – სახელმწიფო ბიუჯეტი (10.04.2014)

4.1 – I კვარტალი – საკუთარი სახსრები  (10.04.2014)

4.1 – IV კვარტალი – საკუთარი სახსრები (31.01.2014)

4.1 – IV კვარტალი – სახელმწიფო ბიუჯეტი (31.01.2014)

4.1 – III კვარტალი – საკუთარი სახსრები (30.12.2013)

4.1 – III კვარტალი – სახელმწიფო ბიუჯეტი (30.12.2013)

4.1 – II კვარტალი – საკუთარი სახსრები (30.12.2013)

4.1 – II კვარტალი – სახელმწიფო ბიუჯეტი (30.12.2013)

4.1 – I კვარტალი – საკუთარი სახსრები (30.12.2013)

4.1 – I კვარტალი – სახელმწიფო ბიუჯეტი (30.12.2013)

4.1 – სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა – სახელმწიფო ბიუჯეტი (30.12.2013)

4.1 – სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა – საკუთარი სახსრები (30.12.2013)